BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 

Duyurular
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Güz Seminerleri

Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Mikroakışkan Sistemler

Doç. Dr. Barbaros Çetin

Bilkent Üniveristesi, Mikro-akışkanlar-dinamiği & Çip-üstü-laboratuvar Araştırma Grubu

Mikroakışkan sistemler ve minyatür laboratuvar teknolojileri yeni nesil biyoteknoloji cihazları için benzersiz avantajlar sunmaktadır. Ancak mikroakışkan sistemlerin biyoteknoloji uygulamalarına yönelik geliştirilmesinde çözümlenmesi gereken bazı bilimsel ve mühendislik zorlukları vardır. Bu zorlukların başında biyoparçacıkların hareketlerinin mikrokanallar içerisinde hassas bir şekilde kontrol edilmesi gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde birçok araştırma grubu biyoparçacıkların hareketlerinin kontrolüne yönelik hidrodinamik, elektrokinetik, akustik vb. tabanlı farklı yöntemler geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu yöntemlerin tam kandan plazmanın ayrılması, ilgi duyulan bir hücre/mikroorganizma popülasyonunun bir sensör alanına taşınması, mikroorganizmaların hücrelerden izole edilmesi gibi birçok farklı proses için uygulanabilme potansiyeli vardır. Mikroakışkan teknolojilerin geliştirilmesinde karşılan bir diğer zorluk ise hedeflenen uygulamaya yönelik mikrokanal mimarisinin optimizasyonu, çip malzemesinin seçilmesi ve uygun üretim reçetesinin oluşturulmasıdır. Tüm basamaklar cihaz performansını birebir etkilemektedir. Bu kararların verilmesinde geliştirilecek olan sayısal modeller ve simülasyon araçları önem arz etmektedir. Bu konuşmada araştırma grubumuz bünyesinde farklı biyoteknolojik uygulamalara yönelik geliştirilen mikroakışkan sistemler tanıtılacaktır. Bu uygulamalar kapsamında kullanılan farklı parçacık manipülasyon yöntemleri, geliştirilen sayısal modeller ve üretim reçeteleri de sunulacaktır.

Konuşmacı Özgeçmişi

Doç. Dr. Barbaros Çetin lisans (2002) ve yüksek lisans (2005) eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2002-2006 yıllarında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Çetin, 2006-2009 yılları arasında Vanderbilt Üniversitesi (A.B.D.) Makine Mühendisliği Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürütmüştür. Doktora sonrasında, 2009-2011 yılları arasında ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampüsü Makine Mühendisliğinde görev yapan Doç. Dr.  Çetin, 2011 yılından günümüze Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği öğretim üyesi ve Mikro-akışkanlar-dinamiği ve Çip-üstü-Laboratuvar Araştırma Grubu yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Çetin’in geçmişteki ve halen yürütmekte olduğu çalışmaları mikro kanallarda elektrokinetik tas?ınım, sınır eleman yöntemiyle parçacık hareketinin benzetimlenmesi ve oluklu ısı borularının modellenmesi ve deneysel olarak karakterizasyonu konularından oluşmaktadır. Doç. Dr. Çetin’in çalışmaları Nature, Electrophoresis, Biomicrofluidics, Micro/Nanofluidics, Int. J. Heat and Mass Transfer, Int. J. Thermal Science gibi alanın saygın dergilerinde yayınlanmıştır. Araştırmaları TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan Doç. Dr. Çetin, Web of Science tarafından da taranan Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi’nde Yardımcı Editör olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Çetin, Bilkent Üniversitesi Eg?itimde Üstün Bas?arı Ödülü (2015), Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (2017), ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü (2017) ve Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü (2018) sahibidir.

İçerik giriniz