BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 

Duyurular
DÖNEM SONU BİTİRME PROJESİ SUNUMLARI TAKVİM

2019-2020 Güz Akademik Yarıyılı BME491-492/494 Bitirime Projeleri I ve II Dersleri İşleyiş Takvimi

06.01.2020

Pazartesi

Öğrencilerin bitirme projeleri final sunumlarını ve raporlarını hazırlamaları proje danışmanına iletmeleri.

08.01.2020

Çarşamba

Proje danışmanlarının sunumla ve raporla ilgili düzeltme taleplerini öğrencilere bildirmesi ve düzeltmeler sonrası onayı.

09.01.2020

Perşembe

Proje danışmanınca onaylanmış raporların jüri üyelerine teslim edilmesi. Raporla birlikte bölüm internet sayfasındaki BİTİRME PROJESİ RAPOR DEĞERLENDİRME FORMU’da jüri üyelerine ve danışmana teslim edilmelidir.

13-14.01.2020

Pazartesi, Salı

Bitirme projeleri final sunumları.

16.01.2020

Perşembe

Sunumlardaki uyarılar sonucunda raporlarda gerekli değişikliklerin tamamlanması. Öğrencilerin raporlarını son şekle getirmesi. Raporlardan bir kopyasını proje takımındaki tüm öğrencilerin ismiyle hazırlamaları ve jüri üyelerine imzalatarak danışman öğretim elemanına teslim etmesi ve diğer kopyaları proje takımındaki öğrencilerin ayrı ayrı isimleriyle hazırlamaları ve jüri üyelerine imzalatarak bölüm sekreterliğine teslim etmesi.