BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 

İleri Görüntüleme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda mikro ve makro düzeyde morfolojik, yüzey ve hacim ölçümünü yüksek hassasiyetine gerçekleştiren sistemlerin geliştirilmesi üzerine araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Biyolojik yapı analizini mikron ve altı düzeyde gerçekleştirebilen mikroskobik sistemlerde kullanılacak yeni görüntüleme teknikleri üzerinde yapılan çalışmaların bazıları gigapiksel çözünürlükte ölçüm, hacimsel ve yüzeysel üç boyutlu ölçüm, gerçek zamanlı görüntü işleme, filtreleme ve otomatik odaklamadır. Ayrıca, mikroskobik parçacık analiz sistemlerinde boyutları mikron ve mikron altı olan parçacıkları tespit etme, sayma ve takip etmeyi hassas olarak sağlayan cihazların geliştirilmesi üzerine çalışılmaktadır. Parçacık görüntüsü alınarak yapılan bu analizlerde genel olarak elde edilmek istenen parametreler parçacık büyüklüğü, şekil faktörü, hızı, hacimce parçacık yoğunluğu, mobilite, hareket ve uzaysal dağılım profilleridir. Laboratuvarımızda donanımı ve yazılımı ile birlikte ait mikro parçacık analiz sistemi geliştirilmektedir. Mikro ölçümle beraber makro düzeyde ölçümü de yapabilen ve özellikle biyomedikal alanlarda daha uyumlu protez üretilmesini kolaylaştıracak üç boyutlu tarama sisteminin tasarımı da bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.