Toplumsal Katkı Faaliyetleri

Bölüm olarak ülke toplumuna katkıyı önemsemekte ve bu kapsamda çalışmalar yapmaktayız.