Bölüm Mezunları

2020 yılı itibarıyla Biyomedikal Mühendisliği Bölümü toplam 611 mezun vermiştir. MVT üzerinden ulaşılabilen 502 mezun bilgisi değerlendirilmiştir.

Mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında, özel işletmelerde, kendi işletmelerinde mühendis olarak ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadırlar. Şekil 1’de görüldüğü gibi, 2020 yılı itibarıyla, mezunlarımızın  % 80’i özel sektörde,  % 11’i kamu kuruluşlarında çalışmakta, %9’u ise kamu veya özel sektörde çalışmadan sadece yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmektedirler. Mezunlarımızın sektörel bazdaki çalışma alanları Şekil 2’de verilmiştir.