Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Laboratuvarı

Ekokardiyografi, Ventilatör, Koagülatör, Aspiratör, Vikroktemi Cihazları ile Video Endoskopi Sistemi, Kalp akciğer pompası, Oksijenatörler, Transporter Küvezler, Defibrilatörler, EKG ve Hasta Başı Monitörler çalışır vaziyette ve bir tıbbi cihaz arşivi oluşturacak biçimde bu laboratuvarda mevcuttur. İlgili bölüm derslerinin planlanan haftaları, bu cihazların kurulu olduğu masaların başında işlenebilmektedir. Cihazların çalışma prensipleri ve uygulama örnekleri dokunarak ve bizzat çalıştırılarak gösterilmektedir.