Bitirme Projeleri 2014-2015

Büşra Özgöde

Öğr.Gör.Dr.Onur Koçak

 

Biyomedikal Fizikselparametre Test Sistemi Ve Arayüzü Tasarımı

L.Oğuzhan Toralıoğlu

Öğr.Gör.Dr.Onur Koçak

 

Girişimsel Olmayan Kan Şekeri Ölçümü

Demet Kaya

Öğr.Gör.Arif  Koçoğlu

 

 

Çoklu Nokta Basınç Ölçüm Sistemi Ve Arayüzü

Neva Kızılkale

Öğr.Gör.Arif  Koçoğlu

 

Çoklu Nokta Basınç Ölçüm Sistemi Ve Arayüzü

Merve Çelik

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Kurtuldu

 

Üç Boyutlu Optik Görüntüleme

Aylin Dedeoğlu

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Kurtuldu

 

Üç Boyutlu Optik Görüntüleme

Oya Köksal

Prof.Dr.Mustafa Kocakulak

 

Trombosit Filtrasyonu

Gökçe Uysal

Prof.Dr.Mustafa Kocakulak

 

Trombosit Filtrasyonu

Serap Bıyıklı

Öğr.Gör.Mehmet Yüksekkaya

 

Kan Pıhtılaşma Zamanının Optik Yöntemle İncelenmesi

Berkcan Yılmaz

Öğr.Gör.Mehmet Yüksekkaya

 

Kan Pıhtılaşma Zamanının Optik Yöntemle İncelenmesi

Kevser Tuba Elbey

Doç.Dr.İ.Cengiz Koçum

Yrd.Doç.Dr.Ulviye Bunyatova

 

Polynilpirrolidone Polimerin Diğer Biyouyumlu Polimer Ve İnorganik Tuzlar Eşliğinde Silikat Tabakalı Nanokompozitlerinin Sentesi Ve Biyonanofiber Üretimi

Muhammed Sarı

Prof.Dr.Hüseyin Akçay

Doç.Dr.İ.Cengiz Koçum

 

Kalp Kasında Oluşan Hasarın Ekg Sinyalinden Değerlendirilen Matlab Kod Yazımı

Anıl Çiftçi

Öğr.Gör.Mehmet Yüksekkaya

 

Mikro Kanal Tasarımıve Kanallarda Hücre Yakalanmasının Araştırılması

Cansu Özyardımcı

Öğr.Gör.Mehmet Yüksekkaya

 

Mikro Kanal Tasarımıve Kanallarda Hücre Yakalanmasının Araştırılması

Gül Özge Aydın

Yrd.Doç.Dr.Metin Yıldız

 

Tek Kanallı Ekg İle Uyku Apnesi Tespiti İçin Karar Destek Sistemi Geliştirlmesi

Irmak Evranosoğlu

Yrd.Doç.Dr.Metin Yıldız

 

Tek Kanallı Ekg İle Uyku Apnesi Tespiti İçin Karar Destek Sistemi Geliştirlmesi

Ezgi Serinoğlu

Yrd.Doç.Dr.Metin Yıldız

 

Kalp Seslerinin Kablosuz Olarak Bilgisayara Aktarılıp Görüntülenmesi İçin Sistem Tasarımı

Gülşah Tükoğlu

Yrd.Doç.Dr.Metin Yıldız

 

Kalp Seslerinin Kablosuz Olarak Bilgisayara Aktarılıp Görüntülenmesi İçin Sistem Tasarımı

Simge Ünay

Yrd.Doç.Dr.Metin Yıldız

 

Gerçek Zamanlı Gözle Yazı Yazma Sistemi Geliştirlmesi

Seda Doğan

Yrd.Doç.Dr.Aykut Erdamar

 

Eeg Sinyallerinden Epilepsi Hastalığının Otamatik Olarak Tespit Edilmesi

Cansu Özkan

Yrd.Doç.Dr.Aykut Erdamar

 

Eeg Sinyallerinden Epilepsi Hastalığının Otamatik Olarak Tespit Edilmesi

Arif Batuhan Gündüz

Öğr.Gör.Dr. M.Feyzi Akşahin

 

Oral Ve Nosal Solunum Sinyallerini Gerçek Zamanlı Gösteren Ve Analiz Eden Cihaz Tasarımı

Dorukan Özbek

Öğr.Gör.Dr. M.Feyzi Akşahin

 

Oral Ve Nosal Solunum Sinyallerini Gerçek Zamanlı Gösteren Ve Analiz Eden Cihaz Tasarımı