Bölüm Başkanından

Değerli ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Biyomedikal Mühendisliği; tıp ve sağlık bilimlerinde, bir başka deyimle yaşam bilimlerinde yaşanan sorunların çözümünde temel bilimler ile mühendislik bilimlerinin bir arada değerlendirildiği disiplinler arası bir bilim dalıdır.

Yaşamın her alanında meydana gelen tüm yenilikler ve teknolojik gelişmelere paralel olarak toplumun Biyomedikal Mühendislere olan ihtiyacının artmakta olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili olarak tıbbi ihtiyaçların giderilmesinde mühendislik prensipleri ile biyolojik bilimler hakkındaki bilgilerin bir araya getirilmesi sayesinde hayata tutunma noktasında devrim niteliğindeki gelişmelerde ve ilerlemelerde Biyomedikal Mühendislerin büyük bir rolü vardır. Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları ile ilgili olarak, yapay organ tasarımları, cerrahi robotik sistemler, gelişmiş protezler, akıllı ilaç taşıyıcı sistemler ve giyilebilir teknolojiler gibi konular son yıllarda öne çıkan uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan biyomühendisliğin belirtilen engin yapısı ve doğası gereği üzerinde odaklanacak konu çeşitliliği nedeniyle Biyomedikal Mühendisliği adayları kendilerine uygun uzmanlık alanlarında rol almayı hedefler ve bu yolda ilerleme kaydederler. Söz konusu uzmanlık alanlarına örnek olarak; biyomedikal elektronik, biyomalzemeler, bilgisayar destekli biyoloji, hücre-doku ve gen mühendisliği, medikal görüntüleme ve biyonanoteknoloji gösterilebilir. 

Başkent Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ülkemizde alanında lisans eğitimi veren ilk bölüm olma özelliği yanında 2017 yılından günümüze “Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı”, ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi olan “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği”, MÜDEK tarafından akredite edilmiş olan ilk ve tek Biyomedikal Mühendisliği Bölümü olma özelliğine de sahiptir ve bu akreditasyonun tescili içinde bulunduğumuz dönemde başarıyla yenilenmiştir. Söz konusu akreditasyon ile Bölümüzde verilen eğitim ve öğretimin uluslararası seviyede başarıyla yapılmakta olduğu ortaya konulmaktadır. Verilen bu başarılı ve yüksek kaliteli eğitim ve öğretim sayesinde Bölümümüz mezunları gerek kamu kurum-kuruluşlarında ve gerekse alanımız ile ilgili özel sektör ve sanayi kuruluşları ile sağlık kurum-kuruluşlarında kolaylıkla iş imkanı bulabilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın bir kısmı da akademik kariyerlerine yüksek lisans-doktora eğitimlerinde devam etmektedir. 

Bölümümüzde eğitim ve öğretim faaliyetleri 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren derslerin % 30’unun zorunlu olarak İngilizce dilinde işlendiği program uygulamasına dönüşmüştür. Ayrıca bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimizin iş bulma potansiyelini arttırmak ve kariyerlerinde daha geniş seçeneklere ulaşabilmelerini sağlamak üzere Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olan Mühendislik Fakültesi Bölümleriyle “Çift Anadal” ve “Yandal” uygulamaları başarıyla sürdürülmektedir. Söz konusu uygulamalara dahil olan öğrencilerimizin böylelikle Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün yanı sıra ilgili bölümden de mezun olmaları ve ikinci bir diploma ya da sertifika almaları mümkün olabilmektedir. 

Bölümümüzü tercih eden ve edecek olan tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim süreci ve kariyerlerinde gönüllerince ilerleyebilecekleri güzel günler diliyorum.

Prof. Dr. Dilek Çökeliler SERDAROĞLU

Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı