Bitirme Projeleri 2012-2013

Alev Kurumlu

Prof. Dr. Hüseyin Akçay

(Prof.Dr.Osman Eroğul)

Çok Sensörlü Isı Ve Basınca Duyarlı Üst Extremite Protez Kontrolü

Vedat Özalp

Prof. Dr. Hüseyin Akçay

(Arş.Gör.Onur Koçak)

Vücuttan Alınan Biyoelektrik Sinyallerin Kablosuz Iletimi

Fatih Selen

Prof. Dr. Hüseyin Akçay

(Arş.Gör.Onur Koçak)

Vücuttan Alınan Biyoelektrik Sinyallerin Kablosuz Iletimi

Mehmet Ziya Er

Prof. Dr. Hüseyin Akçay

(Prof.Dr.Osman Eroğul)

Bir Hayvan Modelinde Gasroözofageal Reflü Ve Östaki Borusu Fonksiyon Bozukluğu

Dilara Altun

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

Mikropüskürtme Tekniği Ile Mikroküre Üretimi

Ceren Cansu

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

 

Pankreas Kanseri Öntanısı Için Biyosensör Geliştirilmesi Tubitak

Naz Çalişkan

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

 

Pankreas Kanseri Öntanısı Için Biyosensör Geliştirilmesi Tubitak

Tuğçe Dutsağ

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

Kaplı Oksijenatörlerde Protein Adsorsiyonunun Qcm Ile Incelenmesi

Gizem Çankiri

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

Pulsatil Akışın Kaplamalı Oksijenatörlerde Biyouyumluğa Etkisinin Araştırılması

Merve Marçali

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

Kalp Kası Hasarının  Mirna Ile Ölçülmesi Tubitak

Ece Öykü Özcan

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

Kaplı Oksijenatörlerde Protein Adsorsiyonunun Qcm Ile Incelenmesi

Bahar Tutumlu

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

Perfüzyon Süresinin Kaplamalı Oksijenatörlerde Biyouyumluğa Etkisinin Araştırılması

Şeyma Yalçin

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

Polimerik Nanoküre Üretimi Için Mikrosıvı Aygıt Tasarımı Ve Üretimi

Ines Fernandes Da Silva

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

Novel Cardiovascular Technologies

Andrea Ramos Oliveara De Maria

Doç. Dr. Mustafa Kocakulak

Novel Cardiovascular Technologies

Gizem Ardiç

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler

Stent Yüzey Özelliğinin Geliştirilmesi Ve Biyouyumluluk Testleri

Şahin Can Bariş

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler

Quartz Tunning Fork Sensor Ve Biyomedikal Uygulaması(Tübitak Projesi): Akciğer Kanseri Teşhisinde Kullanılacak Moleküllerin Tespitine Yönelik Gaz Sensör Hazırlanması

Selin Sezer

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler

Stent Yüzey Özelliğinin Geliştirilmesi Ve Biyouyumluluk Testleri

Mustafa Taşpinar

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler

Düzenli Ve Düzensiz Nanofiber Mat Tasarımlarında Kontrollü Salım Mekanizmaları

Selin Uzuner

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler

Aminoasit Ve Ozon Bazlı Nanofiber Içerikli  Yara Örtülerinin Geliştirilmesi(Tubitak Projesi)

Vanessa Joanna Sousa De Da Santa

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler

Biomaterial Test Results Evaluation As Performance  & Collaborations  In National Laboratories

Manuel Pedro Alves Pereira

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler

Biomaterial Test Results Evaluation As Performance  & Collaborations  In National Laboratories

Emre Demir

Yrd. Doç. Dr. Metin Yildiz

Türkçe Ses Tanıma Yazılımı Geliştirilmesi

Ertunç Koçakoğlu

Yrd. Doç. Dr. Metin Yildiz

Khd (Kalp Hızı Değişkenliği) Sinyallerinden Yutkunmanın Tespiti

Berkay Selbes

Yrd. Doç. Dr. Metin Yildiz

Web Kamerası Ile Belirlenen Göz Hareketlerinin Yazıya Çevrilmesi

Mustafa Yavuz

Yrd. Doç. Dr. Metin Yildiz

Spektrofotometrik Yöntemle Sudaki Ozon Miktarının Ölçülmesi

Mert Keser

Öğr.Gör.Arif Koçoğlu

(Doç.Dr.Mustafa Kocakulak)

Gerçek Zamanlı Metabolik Monitör Tasarımı Ve Üretimi Tubitak

Ertaç Karadağ

Öğr. Gör. Dr. M.Feyzi Akşahin

Emg Kontrollü Yapay El Ve Kol Tasarımı

Evren Elmaci

Yrd. Doç. Dr.İ.Cengiz Koçum

(Öğr.Gör.Mehmet Yüksekkaya)

Biyosensörler Için Hassas Kapasitans Algılama Devresi

Burak Kaderli

Yrd. Doç. Dr.İ.Cengiz Koçum

Mobil İletişim Yardımı Ile Uzaktan Nabız Takibi

Gökhan Türktan

Yrd. Doç. Dr.İ.Cengiz Koçum

Mobil İletişim Yardımı Ile Uzaktan Nabız Takibi

Filipe Daniel Esteves Geraldo

Yrd. Doç. Dr.İ.Cengiz Koçum

General Approaches For Hyperthermia Treatment And Applications Of Radio Frequencies For This Purpose.

 

Filomena Sonia Vasconcelos Santos

Yrd. Doç. Dr.İ.Cengiz Koçum

General Approaches For Hyperthermia Treatment And Applications Of Radio Frequencies For This Purpose.

 

Gizem Aydemir

Öğr. Gör. Mehmet Yüksekkaya

Pulsatil Akışın Kaplamalı Oksijenatörlerde Biyouyumluğa Etkisinin Araştırılması

Gökhan Egehan

Öğr. Gör. Mehmet Yüksekkaya

Biyomedikal Uygulamalar Için Yüksek Voltaj Hızlı Yükselteç Tasarımı

Burcu Karagöl

Öğr. Gör. Mehmet Yüksekkaya

(Doç.Dr.Mustafa Kocakulak)

Perfüzyon Süresinin Kaplamalı Oksijenatörlerde Biyouyumluğa Etkisinin Araştırılması

Filipa Ana Fretas De Lobo Fernandes

Öğr. Gör. Mehmet Yüksekkaya

Cell Detection And Counting Through Cell Lysate Impedance Spectroscopy In Microfluidic Devices

Sofia Lucia Mendes Riberiro

Öğr. Gör. Mehmet Yüksekkaya

Cell Detection And Counting Through Cell Lysate Impedance Spectroscopy In Microfluidic Devices