Biyomalzeme ve Biyosensörler Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, ileri plazma teknolojisinde kullanılan plazma cihazı ve deney düzeneği, bölümümüzde tasarlanıp imal edilen elektro eğirme cihazı, temel elektronik ekipmanları (güç kaynağı, fonksiyon jeneratörü, sayısal osiloskop vb.) ve temel biyokimya laboratuvar ekipmanlarından optik mikroskop, çalkalamalı su banyosu, manyetik karıştırıcı, etüv, ultra santrifüj, ultrasonik banyo, pH metre gibi ekipmanlar mevcuttur. Biyouyumlu kaplamalar ve çok işlevli biyomalzemeler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, mikro elektronik (alan etkili transistör, Schottky diyot, p-n eklem ve metal- oksit/yalıtkan-yarıiletken hetero eklem) ve optoelektronik aygıt üretimi, karakterizasyonu ve dizaynı da yapılmaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile hem üniversite içinden hem de üniversite dışından diğer ziyaretçilere eğitim, araştırma ve analiz imkânı da sunmaktadır.